събота, 15 май 2010 г.

* * *


Не съм наясно
защо държиш ръката ми ,
докато тегля багажа си.
На рецепцията ни питат
семейни ли сме.
Ти казваш "Да",
аз казвам "Не".
Лъжем.
И двамата.
Искаш да ти покажа
как се хващат пеперуди.
Аз пък искам да ми кажеш
как да ги пусна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар