петък, 12 март 2010 г.

* * *Моментите не правим свои образи.
В подобията им сме само малки камъни.
Преструваме се, че постиламе пътеките,
но всъщност само се изсипваме отгоре им.

И в търсене на утопичните последни спирки
отказваме да видим, че сме само стирки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар