вторник, 11 януари 2011 г.

Преживяното


"Ако знанието на тайните нараства от празнотата
на духа, тогава сърцето е осветено."
Руми

От всички книги, които не съм прочела
научих повече, докато бях навън в мъглата,
под снежинките, които се стопиха на езика ми,
над мравуняците, които дълго наблюдавах,
зад гърбовете на минувачите,
които носят тежките си торби от супермаркета.
Пред теб, когато отваряш очите ми с целувка
и ги затваряш, докато се отдалечаваш бавно...

Нищо не ни учи така, както преживяното.

Няма коментари:

Публикуване на коментар